Vore ydelser

Vi kan ikke gå på vandet, men vi kan tilbyde ydelser indenfor fysisk planlægning i stor og lille skala, miljøvurderinger og VVM, planlægning for detailhandel, erhverv og turisme samt konkurrenceprogrammer og -processer. Vi fungerer som bygherrens rådgiver med særlig ekspertice indenfor ejendomsudvikling og integrerer gerne bæredygtige forslag og løsninger i opgaverne.

 


Nedenfor kan du læse lidt mere om de enkelte opgavetyper. Ved tryk på 'overskriften' kan du se en nærmere beskrivelse af udvalgte opgaver. Trykker du på 'Se alle referencer' kan du se alle de opgaver, som vi har deltaget i inden for dette emne.