Vore kvalifikationer

Tegnestuen råder over faglige kvalifikationer indenfor fysisk planlægning og procesrådgivning.

 

Vi har mange års erfaring indenfor planlægning af komplekse problemstillinger på nationalt, regionalt og kommunalt niveau. Vi har arbejdet for statens forskellige styrelser med udviklingsopgaver på nationalt plan. Vi har arbejdet med regionplanlægning og regionale turistudviklingsstrategier og -planer og VVM. Vi har arbejdet med kommuneplanlægning for flere kommuner og har særligt udarbejdet lokalplaner og miljøvurderinger for en lang række byggerier og anlæg. Nogle har været enkle, andre komplekse med mange hensyn, der skulle varetages, herunder f.eks. bevaring af bygninger og anlæg, beplantning og beskyttede arter. Vi har bistået ved planlægning af store anlægsprojekter til lands og til vands med udarbejdelse af forhøringsmateriale, kommuneplantillæg og lokalplaner og bistand til VVM-og miljøvurderinger, screeninger, miljørapporter og miljøkonsekvensrapporter.

 

Vi har arbejdet med kommuneatlasser og registrering af bevaringsværdige bygninger. Vi har arbejdet med bevarende lokalplaner og med udviklingsplaner for landsbyer og byområder, med omdannelse af erhvervsområder, byomdannelse af eksisterende byområder, planlægning for nye parcelhusområder, landskabsanalyser samt med miljøvurderinger og -screeninger.

 

Vi har arbejdet med borger- og interessentinddragelse og har stor erfaring med og respekt for de politiske processer i kommunerne.

 

Tegnestuen har kompetencer til at fungere som bygherrens rådgiver og til at bistå som procesrådgiver fra idé, via projekt til godkendt lokalplan.

 

Tegnestuen har stor ekspertice i at udarbejde konkurrenceprogrammer og i at planlægge og styre konkurrenceprocesser og parallelle opdrag. Vi lægger vægt på, at bygherren får nogle forslag, der viser så forskellige løsninger af den samme opgave som muligt - gerne i en form, der vil udfordre bygherren og vise løsninger, som bygherren ikke havde forudset. Ved tilrettelægning og gennemførelse af konkurrenceprocessen lægger vi vægt på respekten for de konkurrerendes vilkår og konkurrenceudbyderens ønsker, sikrer ligebehandling og en god dialog. Vi prioriterer, at alle der deltager i processen får så optimale arbejdsvilkår som muligt, således at resultatet bliver af høj kvalitet.

 

Tegnestuen har et netværk af samarbejdspartnere, som alle er selvstændige og højt kvalificerede arkitekter og andre former for rådgivere, der vil blive tilknyttet projekterne efter behov. Vi lægger vægt på altid at sammensætte det team, som bedst kan rådgive kunden i den aktuelle sag.