Vision og mission

Tegnestuens vision

 

  1. Vi udfører vores opgaver på et højt fagligt niveau.
  2. Vores kompetencer ligger især inden for fysisk planlægning, rådgivning af bygherrer særligt i forbindelse med ejendomsudvikling. Vi rådgiver om styring af processer, herunder arkitektkonkurrencer og parallelle opdrag, og vi tilrettelægger og gennemfører inddragelse af borgere og andre interessenter i projektudviklingen.
  3. Vi lægger vægt på faglig og personlig udvikling, gensidig respekt, integritet, tillid og ansvarlighed samt socialt og fagligt engagement.

Tegnestuens mission

  1. Vi er en kompetent og inspirerende sparringpartner for vore kunder.
  2. Vi sætter kvalitet i opgaveløsning højt og prioriterer en løbende opfølgning på kvalitet, tid og økonomi i sagerne.
  3. Vi udvikler løbende tegnestuens fysiske, psykiske og faglige arbejdsmiljø.