Planlægning

Igangværende og udførte planopgaver hos BM Arkitekter ApS.
Udarbejdelse af analyse og forslag til erhvervslokaliseringsstrategi for Randers Kommune, 2022

Analyse af anvendelsesmuligheder for Filmbyen i Lyngby Taarbæk Kommune for Blomstervænget 52 ApS, 2022

Bistand ved lokalplanforberedende arbejder for en del af et nyt by- og boligområde Kildedal i Ballerup Kommune for Pension Danmark, 2022 -

Bistand ved lokalplanforberedende arbejde for udbygning af Nordstjerneprojektet og andre udbygningsmuligheder på Psykiatrisk Center Glostrup i Glostrup Kommune for Region Hovedstaden, 2022 -

Bistand ved udarbejdelse af lokalplan for et plejecenter og boligbebyggelse ved Krogestykket og Persillehaven i Herlev Kommune, i samarbejde med ERIK Arkitekter for Pension Danmark, 2021 - 2022

Bistand ved udarbejdelse af lokalplan og miljøscreening for Nyt Fjordhus på Sankt Hans i Roskilde Kommune, for Region Hovedstaden, 2021

Bistand ved udarbejdelse af forhøringsmateriale til miljøkonsekvensrapport samt forarbejder til miljøkonsekvensrapport og lokalplan for Ny Opgraderet Lagerfacilitet på Risø i Roskilde Kommune i samarbejde med Dansk Dekommissionering, Emcon og Miljøstyrelsen m.fl., 2019 - 2022

Bistand ved udarbejdelse af lokalplan og miljøscreening af lokalplan for boliger og erhverv på Hellebæk Klædefabrik i samarbejde med Helsingør Kommune, for DNP ejendomme P/S C/O Deas Asset Management 2019 - 2022

Bistand ved udarbejdelse af forslag og ideer for et område på Columbusvej til kommuneplan 2021 for Gladsaxe Kommune, i samarbejde med SofiEjensen for Oscar Group, 2021

Bistand ved udarbejdelse af lokalplan for nyt boligområde Strandby Have i Hundige Strandby, for Greve Kommune, 2020-2021

Bistand ved udarbejdelse af lokalplan for nyt boligområde Strandby Huse i Hundige Strandby, for Greve Kommune, 2020-2021

Bistand ved udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport for Gammelhavn i Vejle Kommune, i samarbejde med Årstiderne Arkitekter, Henning Larsen Arkitekter, ICP, Rambøll, Jord Miljø A/S, Axel V. Jensen A/S, Orbicon, SofiEjensen for Vejle Kommune og Udviklingsselskabet Gammelhavn ApS, 2019-2021

Rådgivning omkring lokalplanspørgsmål vedr. omdannelse af ejendom på Amager Torv / Købmagergade i København for Studio Other Spaces GmBH, 2019

Bistand ved udarbejdelse af lokalplan for boligbebyggelse på Grøndalsgrunden i samarbejde med Faxe Kommune, 2019

Bistand ved udarbejdelse af ansøgning om flytning af § 3-sø, diverse dispensationsansøgninger samt VVM-anmeldelse for Sundhedshuset i Prøvestenscentret i Helsingør Kommune, 2019
Konkurrenceprogram og konkurrencesekretær for parallelopdrag på Grøndalsgrunden i Haslev i samarbejde med Faxe Kommune, 2018-2019

Konkurrenceprogram og konkurrencesekretær for Folketinget på idékonkurrence om Nye rammer for Folketinget i samarbejde med SofiEjensen og Folketinget, 2018 - 2019

Bistand ved vurdering af projekt for renovering af Mjølnerparken i forhold til lokalplanbestemmelser i samarbejde med KHS Arkitekter, 2018

Bistand ved udarbejdelse af planbilag til lokalplan for Stuebjerggård i Tisvildeleje i samarbejde med ejerne af gården, 2018 - 2019

Bistand ved udarbejdelse af startredegørelse for ejendommen Odinsvej 9-19 i Glostrup Kommune i samarbejde med Nordea Ejendomsudvikling og Glostrup Kommune, 2018 -

Bistand ved udarbejdelse af parallelopdrag, lokalplan og miljørapport for et område ved Sydhavnsgade i København i samarbejde med NPV, Zimmer Group mfl. og Københavns Kommune, 2017-19

Bistand ved udarbejdelse af parallelopdrag for Rådhustorvet og Adelgade Syd i Skanderborg i samarbejde med Skanderborg Kommune, 2018 - 2019

Bistand ved undersøgelse af muligheder indenfor lokalplan for IKEA i København i samarbejde med IKEA og Københavns Kommune, 2018

Bistand ved udarbejdelse af lokalplan for Bydelshuset Nærvær i Greve i samarbejde med KHS-Arkitekter, TingBrandt Landskab, Ikano bolig og Greve Kommune, 2018 - 2019

Bistand ved udarbejdelse af lokalplan for boligbebyggelse på Gl. Næstvedvej i Rønnede i samarbejde med Faxe Kommune, 2018 - 2019

Bistand ved udarbejdelse af miljøscreening for Helsingør Stadion i samarbejde med Helsingør Kommune, 2018

Bistand ved udarbejdelse af VVM- og miljøscreening og lokalplan for boligbebyggelsen Uvelse Nord i samarbejde med Nemming Arkitekter, HHM og Hillerød Kommune, 2018

Bistand ved udarbejdelse af miljøscreening, forhøringsmateriale, miljøvurdering og lokalplan samt vurdering af konkurrenceprojekterne for Sundhedshus på Prøvestenscentret i Helsingør i samarbejde med Helsingør Kommune, Erik Arkitekter og Alectia/NIRAS for Helsingør Kommune, 2017-2018

Bistand ved udarbejdelse af VVM, miljøvurdering og lokalplan, screening og scoping for Herlev Bytorv i samarbejde med Årstiderne Arkitekter, Norconsult A/S, Gade & Mortensen Akustik, Force Technology, ICP, Via Trafik, Jord & Miljø, Amphi Consult, Vind Vind og NPV for RetReal II Herlev ApS og Herlev Kommune, 2016 - 2018

Bistand ved udarbejdelse af lokalplan og miljøscreening af lokalplan for boligområdet Bavneager i Gilleleje i samarbejde med DOMEA og KHS Arkitekter, 2017

Bistand ved udarbejdelse af miljøscreening og lokalplan for De hvide Dronninger i Faxe Ladeplads i samarbejde med Faxe Kommune, 2017

Bistand ved udarbejdelse af miljøvurdering for Dampmøllen i Ringsted i samarbejde med Mangor & Nagel og Ringsted Kommune, 2017

Bistand ved udarbejdelse af volumenstudie og trafik på Prøvestenscentret i Helsingør i samarbejde med Helsingør Kommune, Erik Møller Arkitekter og Alectia for Helsingør Kommune, 2017 

Kursusarrangør i kurset "Den gode lokalplansnedker", arrangeret i samarbejde med Faxe Kommune for 18 medarbejdere i Faxe, Guldborgsund, Næstved, Ringsted, Greve, Sorø og Holbæk Kommuner, 2016.

Bygherrens rådgiver for Gammelhavn i Vejle, projektudvikling, trafik, detailhandel, miljø, udarbejdelse af miljøvurdering og VVM mv, i samarbejde med Årstiderne Arkitekter, ICP, Rambøll, Jord Miljø A/S, Franck Geoteknik, Axel V. Jensen A/S, Orbicon, Kirstina Duedahl, SofiEjensen for Vejle Kommune og Udviklingsselskabet Gammelhavn ApS, 2011 - 2016

Bistand ved lokalplan og miljøvurdering for Ny Retspsykiatri Sct. Hans, Region Hovedstadens Psykiatri, 2014 - 2016

Konkurrenceprogram og konkurrencesekretær for Ny Psykiatri Bispebjerg, i samarbejde med KirstenRas Rådgivning og SofiEjensen, Region Hovedstadens Psykiatri, 2014 - 2016

Forhøringsmateriale, scoping samt VVM- og miljøvurdering for Sorgenfri Stationscenter i Lyngby Taarbæk Kommune i samarbejde med Hasløv & Kjærsgaard, ICP, Via Trafik, Delta, Force Development, VindVind, SH Akustik, Jord Miljø, Dansk Miljøanalyse, SBMI og Dominia for Imovi.as og MT Højgaard, 2014 - 2016

Lokalplan for Sydtorvet, Lokalplan for Hummeltoftevej 14 og rammelokalplan for Nordtorvet og pendlerparkeringspladsen i Sorgenfri Stationscenter, Lyngby Taarbæk Kommune, i samarbejde med Polyform og Domus Arkitekter. Lokalplan for Hummeltoftevej 14 er udarbejdet i samarbejde med Hasløv & Kjærsgaard og Polyform Arkitekter. For Imovi.as og MT Højgaard, 2014 - 2016

Konkurrencesekretær for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg - Akuthuset, i samarbejde med KirstenRas Rådgivning, Bispebjerg Hospital, 2014 - 2015

Lokalplan, forhøring, VVM-redegørelse og miljøvurdering for IrmaByen - ny bydel i Rødovre Kommune i samarbejde med Agnete Kjær, Korsdalskvarteret ApS, 2014 - 2015

Volumenstudier og forarbejder til konkurrence om Degnejorden i samarbejde med SofiEjensen, Lejre Kommune, 2014 - 2015

Planlægning for omdannelse af Gladsaxevej Nord og udvikling af partnerskabsaftale, i samarbejde med SofiEjensen, KirstenRas Rådgivning, Ejendomsmægler Leif Olsen og AA Consult, for Gladsaxe Kommune, 2014

Bistand til konkurrenceprogram og -proces for konkurrence om nyt boligområde i Viby, Roskilde Kommune, 2014

Lokalplan og miljøvurdering for privatskole og asiatisk kulturcenter på Park Allé 290 i Brøndby Kommune, Nordea Ejendomsinvestering ApS, 2013-2014 

Udarbejdelse af indsigelse til Fingerplanen 2012 for ejerne af Esromgaard, 2013

Lokalplan for Station Revsing i Esbjerg Kommune, som underrådgiver til Orbicon for Energinet.dk, Naturstyrelsen og Esbjerg Kommune, 2013 - 2014

Bistand til VVM-proces for Horns Rev 3, udarbejdelse af forhøringsmateriale, udarbejdelse af 3 kommuneplantillæg for Varde, Esbjerg og Vejen Kommuner samt bidrag til VVM-redegørelse, som underrådgiver til Orbicon for Energinet.dk, 2013 - 2014

Oplæg til borgerinddragelsesproces for Grundejerforeningen Sandhøj i Snoldelev forud for udarbejdelse af lokalplan, i samarbejde med SofiEjensen for Roskilde Kommune 2013

Ardagh Glass, bidrag til lokalplan, ajourføring af kulturmiljøvurdering og udarbejdelse af visualiseringer for Ardagh Glass i Fensmark, i samarbejde med SofiEjensen og KirstenRas Rådgivning for Næstved Kommune 2013

Lokalplan, kommuneplantillæg, miljøscreening og forhøringsfolder for Lidl på Christian X's Allé i Lyngby-Taarbæk Kommune, Lidl 2013 - 2014

Oplæg til udviklingsstrategi for Vinding Erhvervsområde i Vejle, udarbejdet i samarbejde med Vejle Kommune 2012-2013

Bidrag til udformning af rammebestemmelser for erhvervsområder, som kan fungere i en planlægning for fremtidens erhverv, Næstved Kommuneplan, Næstved Kommune, 2012-2013

Bygherrens rådgiver i Lyngby-Taarbæk Kommune omkring udvidelse af rådhuset, koordination med andre rådgivere, udarbejdelse af diverse baggrundsmateriale og materiale til forudgående høring, Lyngby-Taarbæk Kommune 2012-13

Konkurrenceprogram og konkurrencesekretær for Ny retspsykiatri Sct. Hans, Region Hovedstadens Psykiatri, 2012-2013

Notat om planlægningen af detailhandel i Danmark og i Hovedstadsområdet, Unibail-Rudamco 2012

Erhvervsområderne i Næstved Kommune, undersøgelse af planforhold og anvendelse, Næstved Kommune, 2012

Debatoplæg for udviklingen af DISA-grunden fra industri til regionalt butikscenter i Herlev, Nordic Property Vision, 2011

Rådgivning i forbindelse med Campusplan for CBS, 2011-2013

Planlægning for Mandehoved, VVM-screening for Freja ejendomme A/S, 2011

Konkurrencesekretær for Rigshospitalets Kvalitetsfonds Byggeprojekt, Rigshospitalet, underrådgiver for Hasløv & Kjærsgaard, 2010-2012

Proceskonsulent og rådgiver for Sorgenfri Torv, trafik, detailhandel, forudgående høringsmateriale vedr. kommuneplantillæg og VVM mv, Schaumann, 2011

Bygherrens rådgiver for Klima, Energi- og Bygningsministeriet, Bygningsstyrelsen på lokalplan for Christiania, 2011-2012

Modeller for en ny og mere levende Adelgade i Skanderborg, Skanderborg Kommune, 2011 (i samarbejde med H4-Arkitekter)

Nyborg Slot volumenstudier, Slots- og Ejendomsstyrelsen, 2011 (i samarbejde med SEJT Grafik og Arkitektur)

Serviceeftersyn af erhvervsområder, bistand til udarbejdelse af anbefalinger i Rambølls afsluttende rapport for Naturstyrelsen, 2011

Roskildevej 519 - Bistand til lokalplan for Nordic Real Estate Partners, 2011

VUC Hvidovre - Amager, analyse af mulige lokaliseringsmuligheder samt opstilling af rumprogram, VUC 2011Udførte planopgaver hos Hasløv & Kjærsgaard I/S


Helhedsplan for Hørning Bymidte, Skanderborg Kommune, 2010

Vurdering af anvendelsesmuligheder for fredet vandtårn samt volumenstudier for udvidelse af CBS, Copenhagen Business School, 2010

Forslag til Lokalplan 225 for Geels Plads i Lyngby Tårbæk Kommune, Lyngby Tårbæk Kommune, 2010

Forslag til lokalplan 148 for Lemvig Havn, Lemvig Kommune, 2010

Helhedsplan for Gladsaxe Erhvervskvarter, Gladsaxe Kommune, 2010

Erhvervslokalisering – transportbehov og lokalisering – et servicecheck af erhvervsområder og deres transportbehov i Danmark. Udført i samarbejde med Tetraplan, By og Landskabsstyrelsen, 2010

Forslag til lokalplan 513 for udbygning af Avedøreværket samt miljøvurdering heraf, DONG og Hvidovre Kommune, 2010

Masteplan for Hvidovre Kommune, retningslinier og bidrag til kommuneplantillæg, Hvidovre Kommune, 2009-10

Lokalplan 227 for Risbjerggaard og revideret SAVE-vurdering, Holberg Fenger og Hvidovre Kommune, 2009-10

Helhedsplan for Helsingør Erhvervsområde, oplæg til og afholdelse af workshop og studietur, Helsingør Kommune og Vækst og Viden, 2009-10

Faste Batteri, deltagelse i lokalplanforberedende arbejde for bebyggelse til bolig- og erhverv og kultur på Faste Batteri ved Njalsgade, Freja Ejendomme, 2005-10

Legoland, Billund Resort, bebyggelsesplan mv. , Billund Kommune, 2009

Lokalplan Rema 1000, Hørsholm, YX Hørsholm A/S, 2009

Lokalplan for Virum Gymnasium, Virum Gymnasium og Rørbæk & Møller, 2009

Lokalplan for Tårnby Sundpark, Tårnby Kommune og Høpfner, 2009

Lokalplan for erhvervsbebyggelse på Lyngby Tømmerhandel, Tekøb I Aps, Tetris, 2009

Bebyggelsesplan samt rådgivning vedr. kommuneplan mv., Bruun Esrumgaard, 2009

Lokalisering af havnehus i Århus Havn, Kuben Århus, 2009

Kommuneplan 2010, deltagelse i arbejdet med forslag til kommuneplan, ansvarlig for gruppen om fritid og landskab, Hvidovre Kommune, 2009

Slotsholmen – forslag til visionsplan, Slots- og Ejendomsstyrelsen, 2009

Lokalplan for Slutterupgård golf i Hørsholm Kommune, miljøvurdering, plejeplan, §3-ansøgning mv., Benedikte og Torben Obelitz Nielsen og Hørsholm Kommune, 2007-9

Procesrådgivning i forbindelse med lokalplan for Ny Ellebjerg-området, udarbejdelse af miljøvurdering og deltagelse i forhandling om udbygningsaftaler for 11 ejendomme i området, 11 grundejere i området, 2008-9

Lokalplan Søarkaden i Hvalsø, Lejre Kommune og Superbrugsen i Hvalsø, 2008-9

Fornyelse af Sorgenfri Torv, volumenstudier, Schaumann Development, 2008-9

Billund Kommune oplæg til centerudvidelse, bebyggelsesplan, struktur, detailhandel, Billund Kommune, 2008-9

Strandpromenaden 33-39, Konkurrenceprogram, konkurrencesekretær samt proceskonsulent ved 2. fase i konkurrencen og ved forhandlinger omkring lokalplan, Freja ejendomme A/S og Cornerstone Group samt Falk – Rønne & Kierkegaard, 2007-9

Skitse til bebyggelse og lokalplan for nyt boligområde ved Dalbygård, Kolding, Kolding Kommune, 2008

Lokalplan for Nordlejren G, Furesø Kommune og Kuben, 2008

Helhedsplan for Århus Universitet, Universitets- og Bygningsstyrelsen, 2007-8

Lokalplanforberedende arbejder til omdannelse af erhvervsejendom til pladskrævende butikker mv. i Farum, Furesø Kommune og Kay Wilhelmsen, 2007-8

Lokalplan for Kronborg, Slots- og Ejendomsstyrelsen, 2006-8

Lokalplan for Christiania, helhedsplan, forarbejder til bebyggelsesplan, samarbejde med beboere mfl. om fælles bidrag, myndighedskontakter, Slots- og Ejendomsstyrelsen, 2006-8

Hersted Industripark Helhedsplan, Albertslund Kommune, 2007

Bebyggelsesplan og Lokalplan 510 Copenhagen Business Park på Avedøre Holme, Hvidovre Kommune og Teesland iOG, 2007

Bebyggelsesplan ved Byvej, Hvidovre Kommune, 2007

Lokalplan for Bauhaus i Ishøj Kommune, KPC-Byg og Ishøj Kommune, 2007

Forslag til lokalplan for Troldehøj i Slagelse Kommune, Kay Wilhelmsen, 2007

Enrum, projektering og indretning af fredet bygning samt skitser og planlægningsbistand i forbindelse med myndighedskontakter, SG Holding, 2007

Volumenstudier for Strandpromenaden 33-39 i Københavns Kommune, Freja ejendomme A/S, 2007

Helhedsplan for arealer omkring Syddansk Universitet i Odense, interview, studieture mv., Freja ejendomme A/S, 2006-9

Skitsering og lokalplan for omdannelse fra erhverv til bolig på Gungevej i Hvidovre Kommune, SG Holding, 2006-7

Lokalplan nr. F.17.2 Holmegaard Glasværk – erhverv, besøgscenter, levende værksteder og boliger, Holmegaard Kommune, 2006

Lokalplan nr. 70, Boligbebyggelse Risingevej 1, Vallensbæk Kommune, 2006

Lokalplan for Ølbycentret i Køge Kommune, Holberg Fenger og Køge Kommune, 2006

Lokalplan for en boligbebyggelse på Katrinelyst i Sorø Kommune, Corell, 2006

Lokalplan, SAVE-vurdering, landskabs- og byrumsregistrant samt idekatalog for Vallensbæk Landsby, Vallensbæk Kommune, 2006

Ørib-projektet – en vision for bolig og erhvervsudvikling i Øresundsregionen de næste 40 år, Øresundsregionen, 2006

Slotsholmen, volumenstudier for ny kontorbebyggelse, Slots- og Ejendomsstyrelsen, 2006

Volumenstudier for højhusbyggeri i Brøndby Strand, Brøndby Kommune

Dialogprojekt Revitalisering af Hovedstadens Vestegn – Modeller for omdannelse af Vestegnens erhvervsområder, Skov- og Naturstyrelsen,

Landsplanområdet, Erhvervsknudepunktet Hovedstadens vestegn, Hovedstadens Udviklingsråd og kommunerne på Vestegnen, 2005

Kultursti i Kastrup, ideoplæg, Bevaringsforeningen for Tårnby Kommune, 2005

Kommuneplan 2005, Hvidovre Kommune, 2004-5

Christianiaområdets fremtid - helhedsplan og handlingsplan, Christianiaudvalget, Finansministeriet, 2004

Idekatalog for Holmegaard Glasværk, Royal Scandinavia, 2004

Lokalplan 2F8-1 Annebjerggård Hovedgård, Trundholm Kommune, 2004

Horsens Statsfængsel, banearealet og slagteriet – tekniske forundersøgelser, bebyggelsesplanskitser og helhedsplan, Freja ejendomme A/S, 2003-4

Godthåbsområdet – helhedsplan og lokalplan for bebyggelse, Skanderborg Kommune, 2003

De visuelle virkninger af en kompressorstation vest for industriområdet i Langeskov, DONG, 2002

Lokalplan nr. 20.72.01 for Bangsbo Fort, Frederikshavn Kommune, 2002

Lokalplan nr. 327 Bolig og erhverv på Schmeltz Plads, Roskilde Kommune, 2002

Lokalplan 222 for erhvervsbebyggelse på Arnold Nielsens Boulevard, Hvidovre Kommune og Holberg Fenger, 2002

Bebyggelsesplan for udvidelse af WHO’s danske hovedkontor, Slots- og Ejendomsstyrelsen, 2002

Bebyggelsesplan og lokalplangrundlag for Almind-Viuf Mølleby, Kolding Kommune, 2002

Lokalplan nr. 354 Parcelhusbebyggelse ved Maglehøjen, Roskilde Kommune, 2001

Lokalplan nr. 0-16.1 Masnedøfort – Udstillingscenter, Vordingborg Kommune, 2001

Lokalplan for Vordingborg Sydhavn, Vordingborg Kommune, 2001

Stiplan for Tårnby Kommune, 2001

Præmiering af bygninger mm i Hvidovre Kommune for Lokalplan 430 for Avedørelejren, 2001

Udbygning af det danske system for gastransport, Kompressorstationernes visuelle virkninger, Miljø- og Energiministeriet, Landsplanafdelingen, 2001

Århusgadeområdet, fra havn til byområde skitser til bebyggelse, Københavns Havn, 2001

Turismeanalyse – Overnatningsanlæg, aktiviteter og attraktioner, Frederiksborg Amt, 2000

Vindmøller på Aalborg Østhavn og ved Nordjyllandsværket, Debatoplæg til offentlig høring, Nordjyllands Amt, Aalborg Kommune og Hals Kommune, 2000

Regionplantillæg nr. 73 og VVM, Vindmøller på Aalborg Østhavn og ved Nordjyllandsværket, Nordjyllands Amt, Aalborg Kommune og Hals Kommune, 2000

Forslag til regionplantillæg nr. 61, Vindmøller på Frederikshavn Havn, Nordjyllands Amt og Frederikshavn Kommune, 2000

Lokalplan 54.2 Et boligområde i Tømmerup Haveby, Delområde 2, Tårnby Kommune, 2000

Lokalplan 330 Center- og boligbebyggelse ved Frihedens Butikscenter, Hvidovre Kommune, 2000

Lokalplan for Bønnelyckes Plads, Roskilde Kommune, 2000

Landbrugsredegørelse 2000, Roskilde Amt, 2000

Landdistriktsundersøgelse, Roskilde Amt, 2000

Benchmarking. Sammenlignende studier på tværs af Øresund, Øresundskomiteen, 2000-1

Lokalplan 0-15.1 Oringe, Havnebyen og Trellemarken, Vordingborg Kommune, 2000

Lokalplan nr. 357 Parcelhusbebyggelse ved Hyrdehøj, Roskilde, 2000 Kommune (og bebyggelsesplan)

Lokalplan 430 for Avedørelejren, Hvidovre Kommune, 1999

Lokalplan 508 Vindmøller på Avedøre Holme (og visualiseringer), Hvidovre Kommune, 1999

Lokalplan 95 Villabebyggelse på Nordre Eng (og bebyggelsesplan), Tårnby Kommune, 1999

Lokalplan 93 En bypark ved Vandtårnet og udstilling, Tårnby Kommune, 1999

Lokalplan 94 Erhvervsområde ved Englandsvej (og bebyggelsesplan), Tårnby Kommune, 1999

Lokalplan for Svenningsen Maskinforretning, Tårnby Kommune, 1999

Forslag til lokalplan 138 for et erhvervsområde øst for Kattegatvej, Grenaa Kommune, 1999

Lokalplan nr. 14.01.03 Vindmøller Nordhavnen, Frederikshavn Kommune, 1999

Lokalplan for Ejby Industrikvarter, Glostrup Kommune, 1999

Havnetunnel i København – Vejdirektoratet og Trafikministeriet, 1999

Turisme og regionplanlægning – En undersøgelse af regionplanernes turistpolitiske redegørelser, Miljø- og Energiministeriet, Landsplanafdelingen, 1999

Linieføringsrapport København - Ringsted, Banestyrelsen, 1998

Bedre baner – 3 hovedforslag, varianter og etaper, København – Ringsted (folder), Banestyrelsen, 1998

Planlægning af Frihavnsområdet, Københavns Havn, 1998

Lokalplan for udbygning af ny blok 2 mv. på Avedøreværket i Hvidovre Kommune, Miljøministeriet, Landsplanafdelingen, 1998

Lokalplan 90 for Den blå planet (Danmarks Akvarium), Tårnby Kommune, 1998

Lokalplan for boligområde på Nordkajen, Frederikssund Kommune, 1998

Lokalplan Et boligområde på Herregårdsvej, Himmelev (og bebyggelsesplan), Roskilde Kommune, 1997

Lokalplan 507 for Industrikvarteret Avedøre Holme, Hvidovre Kommune, 1997

Lokalplan Østersøcenter, Vordingborg Kommune, 1997

Lokalplan for Tippen, opfyld og rekreativt område, Frederikssund Kommune, 1997

Lokalplan for Haderslev Sydhavn, Haderslev Kommune, 1997

Havnetunnel i København – kortlægning af frednings- og bevaringsinteresser, Vejdirektoratet, 1997

Lokalplan 214 Område til offentlige formål ved Høvedstensvej, Hvidovre Kommune, 1996

Lokalplan og kommuneplantillæg for et område til boligbebyggelse og centerudvidelse, Hvidovre Kommune, 1996

Kommuneplan 1995-2005, planredegørelse debatoplæg, avisopslag, Forslag til Kommuneplan, Kommuneplan 1995-2005 for Tårnby Kommune, Tårnby Kommune, 1995-98

Coastal Planning, Miljøministeriet, Landsplanafdelingen, 1995

Forslag til amtsrådets indsats på turismeområdet – to modeller, Vestsjællands Amt, 1994

Bistand ved udarbejdelse af cirkulære om planlægning og administration af kystområderne samt baggrundsanalyser, Miljøministeriet, Landsplanafdelingen, 1993

Eksempler på visuelle vurderinger i forbindelse med cirkulære om planlægning og administration af kystområderne, Miljøministeriet, Landsplanafdelingen,1993

Lokalplan for Fakse Losseplads, Fakse Kommune,1993

Regionplantillæg for Kunstmuseum i Køge Bugt Strandpark, Københavns Amt, 1992

Vejledning til kystcirkulære, Planstyrelsen, 1992

Debatoplæg Erhverv og Turisme, Frederiksborg Amt, 1992

Bebyggelsesplan og Lokalplan nr. 4E.04 Uglekilde erhvervsområde, Vig, Trundholm Kommune, 1992

Udbygningsplan for Nordhavnsområdet nord for Kronløbsbassinet, Københavns Havn, 1991

Udbygningsplan for to områder i Sdr. Frihavn, Københavns Havn, 1991

Regionplan 1993, baggrundsmateriale og oplæg til debat vedr. Erhverv og Turisme, Frederiksborg Amt, 1991-92

De danske kyster 1991 – status og perspektiver, arbejdsrapport, Miljøministeriet Planstyrelsen, 1991

Større anlæg til kultur, idræt og fritid i Københavns Amt. Lokaliseringsundersøgelse, Københavns Amt, 1991

Kommuneplanlægning i Gentofte Kommune, 1989

Kommuneplanlægning i Bogense Kommune, 1989

Lokalplan 64.1 Et område ved Kastruplundgade, Tårnby Kommune, 1988

Bogense Kommunes fremtid – Hvordan skal udviklingen være ? (folder), Bogense Kommune, 1988

Strukturplan for Kalkerup-området i Fensmark, Holmegaard Kommune, 1988