Miljøvurdering, VVM og miljøkonsekvensrapport

Igangværende og udførte opgaver med miljøvurdering og VVM hos BM Arkitekter ApS.
Bistand ved udarbejdelse af lokalplan og miljøscreening for Nyt Fjordhus på Sankt Hans i Roskilde Kommune, for Region Hovedstaden, 2021-

Bistand ved udarbejdelse af forhøringsmateriale til miljøkonsekvensrapport for Ny Opgraderet Lagerfacilitet på Risø i Roskilde Kommune i samarbejde med Dansk Dekommissionering, Emcon og Miljøstyrelsen m.fl., 2019 -

Bistand ved udarbejdelse af lokalplan og miljøscreening af lokalplan for boliger og erhverv på Hellebæk Klædefabrik i samarbejde med Helsingør Kommune, for DNP ejendomme P/S C/O Deas Asset Management 2019 -

Bistand ved udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport for Gammelhavn i Vejle Kommune, i samarbejde med Årstiderne Arkitekter, Henning Larsen Arkitekter, ICP, Rambøll, Jord Miljø A/S, Axel V. Jensen A/S, Orbicon, SofiEjensen for Vejle Kommune og Udviklingsselskabet Gammelhavn ApS, 2019-2021

Bistand ved udarbejdelse af ansøgning om flytning af §3 sø, diverse dispensationsansøgninger samt VVM-anmeldelse for Sundhedshuset på Prøvestenscentret i Helsingør Kommune i samarbejde med ERIK arkitekter, Norcic mfl., 2019 - 2020

Bistand ved udarbejdelse af miljørapport for et område ved Sydhavnsgade i København i samarbejde med NPV, Zimmer Group mfl. og Københavns Kommune, 2017-19

Bistand ved udarbejdelse af miljøscreening for Helsingør Stadion i samarbejde med Helsingør Kommune, 2018

Bistand ved udarbejdelse af VVM- og miljøscreening og lokalplan for boligbebyggelsen Uvelse Nord i samarbejde med Nemming Arkitekter, HHM og Hillerød Kommune, 2018

Bistand ved udarbejdelse af VVM-screening, VVM-scoping samt VVM- og miljøvurdering for Herlev Bytorv i samarbejde med Årstiderne Arkitekter, Norconsult A/S, Gade & Mortensen Akustik, Force Technology, ICP, Via Trafik, Jord & Miljø, Amphi Consult, Vind Vind og NPV for RetReal II Herlev ApS og Herlev Kommune, 2016 - 2018

Bistand ved udarbejdelse af miljøscreening for De hvide Dronninger i Faxe Ladeplads i samarbejde med Faxe Kommune, 2017

Bistand ved udarbejdelse af miljøvurdering for Dampmøllen i Ringsted i samarbejde med Mangor & Nagel og Ringsted Kommune, 2017

Bistand ved udarbejdelse af miljøscreening, forhøringsmateriale og miljøvurdering for Sundhedshus på Prøvestenscentret i Helsingør i samarbejde med Helsingør Kommune, Erik Møller Arkitekter og Alectia for Helsingør Kommune, 2017

Bygherrens rådgiver for Gammelhavn i Vejle, projektudvikling, trafik, detailhandel, miljø, udarbejdelse af miljøvurdering og VVM mv, i samarbejde med Årstiderne Arkitekter, ICP, Rambøll, Jord Miljø A/S, Franck Geoteknik, Axel V. Jensen A/S, Orbicon, Kirstina Duedahl, SofiEjensen for Vejle Kommune og Udviklingsselskabet Gammelhavn ApS, 2011 - 2016

Forhøringsmateriale, scoping og VVM-redegørelse samt miljøvurdering for Sorgenfri Stationscenter i Lyngby Taarbæk Kommune i samarbejde med Hasløv & Kjærsgaard, Polyform og Domus arkitekter A/S, ICP, Via Trafik, Delta, Force Development, VindVind, SH Akustik, Jord Miljø, Dansk Miljøanalyse, SBMI og Dominia for Imovi.as og MT Højgaard, 2014 - 2015

Forhøringsmateriale samt VVM-redegørelse og miljøvurdering af  IrmaByen - ny bydel i Rødovre Kommune i samarbejde med Gröning Arkitekter, Orbicon, Delta, Force Development, VindVind, Via Trafik, ICP og Agnete Kjær, for Korsdalskvarteret ApS, 2014 - 2015

Udarbejdelse af lokalplan og miljøvurdering for privatskole og asiatisk kulturcenter på Park Allé 290 i Brøndby Kommune i samarbejde med SofiEjensen, for Nordea Ejendomsinvestering, 2013-2014

Planlægning for vindmøllepark på Horns Rev 3 med tilhørende ilandføringskabel og nettilslutningsanlæg fra Houstrup Strand til Revsing - forhøringsfolder, kommuneplantillæg for Varde, Esbjerg og Vejen Kommuner samt lokalplan for Station Endrup og bistand til VVM-redegørelse, underrådgiver for Orbicon, udarbejdet for Energinet.dk, Naturstyrelsen og Energistyrelsen, 2013 - 2014

Planlægning for Mandehoved, VVM-screening, Freja ejendomme A/S, 2011

Proceskonsulent og rådgiver for Sorgenfri Torv, VVM-screening, forhøringsfolder om VVM og kommuneplantillæg, Schaumann, 2011Udførte opgaver med miljøvurdering og VVM hos Hasløv & Kjærsgaard I/S

Faste Batteri, miljøvurdering af blandet byområde / bebyggelse ved Faste Batteri i København samt deltagelse i udarbejdelse af og forhandling om udbygningsaftaler, Bach-Gruppen, 2010

Forslag til lokalplan 513 for udbygning af Avedøreværket samt miljøvurdering heraf, DONG og Hvidovre Kommune, 2010

Procesrådgivning i forbindelse med lokalplan for Ny Ellebjerg-området i Københavns Kommune, udarbejdelse af miljøvurdering og deltagelse i forhandling om udbygningsaftaler for 11 ejendomme i området, 11 grundejere i området, 2008-9

Lokalplan for Slutterupgård golf i Hørsholm Kommune, miljøvurdering, plejeplan, §3-ansøgning mv., Benedikte og Torben Obelitz Nielsen og Hørsholm Kommune, 2007-9

De visuelle virkninger af en kompressorstation vest for industriområdet i Langeskov, DONG, 2002

Udbygning af det danske system for gastransport, Kompressorstationernes visuelle virkninger, Miljø- og Energiministeriet, Landsplanafdelingen, 2001

Vindmøller på Aalborg Østhavn og ved Nordjyllandsværket, Debatoplæg til offentlig høring, Nordjyllands Amt, Aalborg Kommune og Hals Kommune, 2000

Regionplantillæg nr. 73 og VVM, Vindmøller på Aalborg Østhavn og ved Nordjyllandsværket, Nordjyllands Amt, Aalborg Kommune og Hals Kommune, 2000

Forslag til regionplantillæg nr. 61, Vindmøller på Frederikshavn Havn, Nordjyllands Amt og Frederikshavn Kommune, 2000

Linieføringsrapport København - Ringsted, Banestyrelsen, 1998

Bedre baner – 3 hovedforslag, varianter og etaper, København – Ringsted (folder), Banestyrelsen, 1998