• VVM-redegørelse for IrmaByen
  VVM-redegørelse for IrmaByen
 • Besigtigelse af kabeltracé til HR 3
  Besigtigelse af kabeltracé til HR 3
 • Dampmøllen i Ringsted
  Dampmøllen i Ringsted
 • Lokalplan og miljøvurdering Park Allé 290
  Lokalplan og miljøvurdering Park Allé 290

Miljøvurdering og VVM

BM Arkitekter har udarbejdet forhøringsmateriale samt VVM-redegørelse og miljøvurdering af  IrmaByen - ny bydel i Rødovre Kommune i samarbejde med Gröning Arkitekter, Orbicon, Delta, Force Development, VindVind, Via Trafik, ICP og Agnete Kjær. Opgaven er udført for  Korsdalskvarteret ApS i 2014 - 2015


Eksempel på bistand til VVM og miljøvurdering er planlægningen for en ny Havmøllepark for Horns Rev 3, hvor Orbicon har varetaget udarbejdelsen af VVM-redegørelsen og BM Arkitekter har bistået med udarbejdelse af forhøringsmateriale, kommuneplantillæg og lokalplaner samt kvalitetskontrol mv af diverse baggrundsrapporter til miljøvurderingen/VVM-redegørelsen. Opgaven er udført for Energinet.dk i samarbejde med Orbicon i 2013 - 14

Vi har udarbejdet en miljøvurdering af en lokalplan for Dampmøllen i Ringsted. Lokalplanen muliggør en nedrivning af de bevaringsværdige bygninger. Miljøvurderingen behandler bevaringsforhold, beskyttede arter (flagermus), grundvand, jordforurening, visuelle forhold, trafik og affald. Opgaven er udført for Ringsted Kommune i et samarbejde med Mangor & Nagel i 2017.


BM Arkitekter har udarbejdet en miljøvurdering af lokalplan og selve lokalplanen for privatskole og asiatisk kulturcenter på Park Allé 290 i Brøndby Kommune i samarbejde med SofiEjensen, for Nordea Ejendomsinvestering, 2013 - 2014

Se alle referencer indenfor miljøvurdering og VVM