• Gammelhavn
    Gammelhavn
  • Dampmøllen i Ringsted
    Dampmøllen i Ringsted
  • Lokalplan for Sundhedshus i Helsingør
    Lokalplan for Sundhedshus i Helsingør

Miljøvurdering

BM Arkitekter har udarbejdet forhøringsmateriale samt miljøkonsekvensrapport og miljørapport af et byudviklings- og omdannelsesområde på Godsbaneområdet mv. ved Gammelhavn i Vejle i samarbejde med NPV, Gammelhavn Udvikling ApS, Vejle Kommune og følgende rådgivere Årstiderne Arkitekter, henning Larsen Architects, Rambøll, H4-arkitekter, ICP, JordMiljø, Franck Geoteknik, Aksel V. Jensen, Orbicon, Christine Duedahl og SofiEjensen i 2019-2021. Læs mere her: Projekt Gammelhavn - Vejle Kommune


Vi har udarbejdet en miljøvurdering af en lokalplan for Dampmøllen i Ringsted. Lokalplanen muliggør en nedrivning af de bevaringsværdige bygninger. Miljøvurderingen behandler bevaringsforhold, beskyttede arter (flagermus), grundvand, jordforurening, visuelle forhold, trafik og affald. Opgaven er udført for Ringsted Kommune i et samarbejde med Mangor & Nagel i 2017.


BM Arkitekter har udarbejdet en miljøvurdering af lokalplan og selve lokalplanen for et sundhedshus på Prøvestenen i Helsingør Kommune i samarbejde med Erik Møller Arkitekter A/S og NIRAS samt KiRas og Agnete Kjær i 2017.

Se alle referencer indenfor miljøvurdering og VVM