Konkurrenceprogrammer og -processer

Igangværende og udførte konkurrenceprogrammer og -processer hos BM Arkitekter ApS.

Konkurrenceprogram og konkurrencesekretær for parallelopdraget på Grøndalsgrunden i Haslev i samarbejde med Faxe Kommune, 2018 - 2019

Konkurrenceprogram og konkurrencesekretær for parallelopdraget "Nye rammer for Folketinget" i samarbejde med Folketinget og SofiEjensen, 2018

Konkurrenceprogram og konkurrencesekretær for parallelopdrag for Rådhustorvet og Adelgade Syd i Skanderborg i samarbejde med Skanderborg Kommune, 2018


Dommer i konkurrencen om Danmarks Bedste Handelsby 2018, for ICP og Detailforum, 2018

Bistand ved vurdering af konkurrenceprojekterne for Sundhedshus på Prøvestenscentret i Helsingør i samarbejde med Helsingør Kommune, Erik Arkitekter og Alectia/NIRAS for Helsingør Kommune, 2017-2018

Konkurrenceprogram og konkurrencesekretær for parallel opdrag for område ved Sydhavnsgade, Borgmester Christiansens Gade og Scandiagade, for en række af grundejere og NPV i samarbejde med KirstenRas, 2017

Dommer i konkurrencen om Danmarks Bedste Handelsby 2016, for ICP, Detailforum og Nordic Council of Shopping Centers, 2016

Konkurrenceprogram og konkurrencesekretær for Ny Psykiatri Bispebjerg i samarbejde med Kirsten Ras Rådgivning og SofiEjensen, MOE, Mtre samt Bruunsgaard + Laursen Arkitekter og bygherreorganisationen hos Region Hovedstadens Psykiatri, 2014 - 2016

Konkurrencesekretær for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg i samarbejde med Kirsten Ras Rådgivning og SofiEjensen, Munksgaard plus Andersen, SWECO Architects, Drees & Sommer og EKJ samt Bygherreorganisationen på Bispebjerg Hospital, 2014 - 2015

Degnejorden i Lejre, volumenstudier og forberedelse af konkurrence i samarbejde med SofiEjensen for Lejre Kommune 2014 - 2015

Åbne vidder og nære relationer, bistand til konkurrenceprogram og -proces for konkurrence om nyt boligområde i Viby, Roskilde Kommune, 2014

Dommer i konkurrencen om Danmarks Bedste Handelsby 2014, for ICP, Detailforum og Nordic Council of Shopping Centers, 2014

Konkurrencesekretær og bistand til konkurrenceprogrammer for to konkurrencer på Diakonissestiftelsen om nyt Sundhedshus og Atriumgård og om- og tilbygning til Søster Sophies Minde i samarbejde med Archimed og Esbensen samt Emcon og Arkitektforeningen for Diskonissestiftelsen, 2013

Dommer i konkurrencen om Danmarks Bedste Handelsby 2012, samt underkategorierne: Danmarks hyggeligste handelseby 2012, Danmarks flotteste handelsby 2012, Danmarks bedst markedsførte handelsby 2012, Danmarks mest servicemindede handelsby 2012 og Handelsbyen med Danmarks bedste p-forhold 2012, for ICP, Detailforum og Nordic Council of Shopping Centers, 2012


Konkurrenceprogram og konkurrencesekretær for Kvalitetsfondsprojektet Ny Retspsykiatri Sct. Hans, konkurrence i 2 faser, i samarbejde med NIRAS for Region Hovedstadens Psykiatri, 2012 - 2013


Konkurrencesekretær for 1. etape af Nordfløjsprojektet i generalplan for Rigshospitalet, Rigshospitalet, konkurrence i 2 faser, underrådgiver for Hasløv & Kjærsgaard, 2010 - 2012


Konkurrencesekretær og redaktør af vurdering af parallelle opdrag for Ny Banegårdsgade i Aarhus Kommune for DSB Ejendomsudvikling A/S, Steen & Strøm Danmark A/S og Aarhus Kommune, 2012

 


Udførte konkurrenceprogrammer- og processer hos Hasløv & Kjærsgaard I/S


Konkurrenceprogram for Herlev Hospital, Region Hovedstaden, Herlev Hospital, 2010

Program for parallelle opdrag og konkurrencesekretær for Udvikling af masterplan for Carlsby, Hillerød, Hillerød Kommune, DSB Ejendomsudvikling A/S og Freja ejendomme A/S, 2009

Konkurrenceprogram og konkurrencesekretær for helhedsplan for Billund Bymidte, Billund Kommune, 2009

Vurdering af parallelle opdrag for godsbanearealet i Ålborg, DSB Ejendomsudvikling, 2009

Forsker- og videnpark og portalområde, parallelle opdrag for byområde i Videnby Odense, samt konkurrencesekretær for den rådgivende komite, Freja ejendomme A/S, 2008-9

Hillerød Hospital, Konkurrenceprogram for helhedsplan, Hillerød Hospital, 2008-9

Program for og vurdering af parallelt opdrag: Ideforslag til helhedsplan for Ny Ellebjerg-området, Københavns Kommune, Valby Lokaludvalg og en kreds af grundejere i området, 2007-9

Strandpromenaden 33-39, Konkurrenceprogram, konkurrencesekretær samt proceskonsulent ved 2. fase i konkurrencen og ved forhandlinger omkring lokalplan, Freja ejendomme A/S og Cornerstone Group samt Falk – Rønne & Kierkegaard, 2007-9

1. præmie i konkurrence om helhedsplan for Horsens Havn, 2008

GN Store Nord, Konkurrenceprogram, konkurrencesekretær, arkitektonisk bygherrerådgiver i forbindelse med indretning og udbygning af nyt hovedsæde for GN, GN Store Nord, 2005-7

Et fælleshus i Herstedlund – idegrundlag og skitse, program for parallelt opdrag og konkurrencesekretær, Freja ejendomme A/S, 2006

Dommer i konkurrence om helhedsplan for centerområdet i Lisbjerg, den nye Lisbjerg Skole – Sognegårdsfaciliteter – betænkning, Århus Kommune, 2006

Idekonkurrence og konkurrencesekretær for parallelle opdrag for erhvervsbebyggelse på Hambrosgade samt deltagelse i lokalplanforberedende arbejde, Freja ejendomme A/S, 2004-6

Program for parallelle opdrag og konkurrencesekretær for Ideforslag til nyt boligområde omkring ’Slottet’ i Horsens, Freja ejendomme A/S, 2005

Tietgenkollegiet i Ørestad, forarbejder, konkurrenceprogram, konkurrencesekretær, inspirationshefte, særlig bygherrerådgiver for Fonden Tietgenkollegiet, 2001-5

Program for Volumenstudier og helhedsplan for Havneholmen, Skanska Øresund og Københavns Havn, 2003-4

Idekonkurrence for Krøyers Plads, konkurrenceprogram og konkurrencesekretær, efterfølgende bygherrerådgiver ved bearbejdning af projektet, Freja ejendomme A/S, Kuben Byg A/S, Hoffmann Dansk Ejendomsselskab A/S, 2003

Idekonkurrence om Helhedsplan for Christianiaområdet, konkurrenceprogram og konkurrencesekretær for Christianiaudvalget, Finansministeriet, 2003

Volumenstudier, inspirationshefte og konkurrenceprogram for projektkonkurrence for området Strandgade 100, Freja ejendomme A/S, 2001