• Konkurrenceprogram for Folketinget
  Konkurrenceprogram for Folketinget
 • Konkurrenceprogram for Sydhavnsgade mv.
  Konkurrenceprogram for Sydhavnsgade mv.
 • Konkurrenceprogram for Ny Psykiatri Bispebjerg
  Konkurrenceprogram for Ny Psykiatri Bispebjerg
 • Sct. Hans, konkurrencesekretær for konkurrence i 2 faser
  Sct. Hans, konkurrencesekretær for konkurrence i 2 faser
 • Konkurrence for nyt Sundhedshus og atriumgård
  Konkurrence for nyt Sundhedshus og atriumgård
 • Betænkning for Akuthuset fase 1
  Betænkning for Akuthuset fase 1
 • COBE og Transforms vinderprojekt til Ny Banegaardsgade
  COBE og Transforms vinderprojekt til Ny Banegaardsgade
 • Rigshospitalet, konkurrencesekretær for konkurrence i 2 faser
  Rigshospitalet, konkurrencesekretær for konkurrence i 2 faser

Konkurrenceprogrammer og -processer

Eksempel på konkurrenceprogram og proces er:
For Folketinget har vi bistået med at udarbejde et program for et parallel opdrag. Opgaven for de deltagende team var at udarbejde ideer til et idekatalog for Folketingets nye rammer, hvis Præsidiet beslutter at overtage Rigsarkivets bygninger. Vi har som konkurrencesekretær endvidere stået for en gennemførelse af processen med dialogmøder/workshops og evaluering af projekterne. Opgaven udføres i et samarbejde med Folketinget og SofiEjensen i 2018.

For en række grundejere i området omkring Sydhavnsgade, Borgmester Christiansens Gade og Scandiagade har vi udarbejdet et program for et parallelt opdrag. Opgaven er at udarbejde en helhedsplan med erhverv og boliger samt institutioner og evt. en skole. Det skal sikres, at området kan udvikles i etaper over tid. Vi står som konkurrencesekretær endvidere for en gennemførelse af processen med dialogmøder og evaluering af projekterne. Opgaven udføres i et samarbejde med grundejerne, NPV og KirstenRas i 2017.

For Region Hovedstadens Psykiatri har vi udarbejdet et konkurrenceprogram for Ny Psykiatri Bispebjerg, der omfatter 26.900 m² ny bebyggelse med 200 en-sengsstuer. MOE, Mtre og Bruunsgaard + Laursen Arkitektfirma er bygherrerågivere, og de har udarbejdet et byggeprogram og bilag til konkurrencen. Konkurrencen var en 2-faset konkurrence, hvor 6 firmaer deltog i fase 1 og 3 teams i fase 2. Vi har bistået som konkurrencesekretær i fase 1 og 2 og ved forhandlingsmøder og brugergruppemøder i fase 2. Vi har været konkurrencesekretær og rådgiver om processen mv. i et tæt samarbejde med bygherre, bygherrerådgiver, KirstenRas Rådgivning og SofiEjensen, 2014 - 2016.

For Region Hovedstadens Psykiatri har vi udarbejdet et konkurrenceprogram for Ny Retspsykiatri Sct. Hans, der omfatter 25.000 m² ny bebyggelse til 126 retspsykiatriske patienter. NIRAS, som er bygherrerådgiver har udarbejdet byggeprogram, funktionsdiagrammer og andre relevante bilag. Konkurrencen var en 2-faset konkurrence, hvor 6 firmaer deltog i 1. fase og 3 firmaer i 2. fase. Vi har været konkurrencesekretær i fase 1 og 2. Vi har endvidere bistået ved brugerinddragelsen under bedømmelsen. Opgaven er udført i et tæt samarbejde med bygherre, bygherrerådgiver, KirstenRas Rådgivning og SofiEjensen i 2012 - 2013.

Bistand til udarbejdelse af program for parallelle opdrag for til- og ombygning af Søster Sophies Minde og for konkurrence om nyt Sundhedshus og atriumgård samt varetagelse af konkurrencesekretærfunktionen. Opgaven er udført i et samarbejde med Archimed og Esbensen Rådgivende ingeniører samt Emcon og Arkitektforeningen for Diakonissestiftelsen i 2013.Eksempel på konkurrenceproces er:

For Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg - Akuthuset, som er en 2-faset konkurrence om et nyt hospital på 70.500 m² og en p-kælder til 125 biler har vi fungeret som konkurrencesekretær og procesrådgiver under 1. fase af konkurrencen og har også bistået ved forhandlingsmøderne i fase 2. Der deltog 7 teams i fase 1, og 3 teams i fase 2. Opgaven er udført i et tæt samarbejde med Bygherreorganisationen på Bispebjerg, KirstenRas Rådgivning, SofiEjensen og bygherrerådgiverne Munksgaard plus Andersen, Drees & Sommer, EKJ og SWECO Architects, 2014 - 2015.

For DSB Ejendomsudvikling A/S, Aarhus Kommune og Steen & Strøm Danmark A/S fungerede BM Arkitekter som konkurrencesekretær under bedømmelsesforløbet på et parallelopdrag om Helhedsplan for Ny Banegaardsgade i Aarhus, 2012.

For Rigshospitalets Kvalitetsfonds Byggeprojekt, som var en konkurrence, der blev gennemført i 2 etaper, har tegnestuen været konkurrencesekretær. NIRAS er bygherrerådgiver og har i samarbejde med Rigshospitalet udarbejdet et omfattende byggeprogram, konkurrenceprogram og øvrigt bilagsmateriale. Konkurrencesekretærens opgave har været at sikre, at processen gennemføres, så det bedst mulige resultat opnås. I 1. etape har der været udpeget en dommerkomite og en lang række rådgivere har bistået dommerkomiteen med at udarbejde baggrundsnotater. Dette arbejde har været koordineret af konkurrencesekretæren, som også har koordineret udarbejdelse af betænkning. Konkurrencesekretæren har ligeledes bistået Rigshospitalet i 2. etape af konkurrencen, som er blevet gennemført som et forhandlingsforløb med 3 forhandlingsmøder. Afslutningsvis er de 3 tilbud blevet vurderet og der er valgt en vinder. Opgaven er udført som underrådgiver for Hasløv & Kjærsgaard i 2011-2012.