Erhverv

Igangværende og udførte opgaver indenfor erhverv hos BM Arkitekter ApS

Udarbejdelse af analyse og forslag til erhvervslokaliseringsstrategi for Randers Kommune, 2022

Bistand ved udarbejdelse af parallelopdrag, lokalplan og miljørapport for et område ved Sydhavnsgade i København i samarbejde med NPV, Zimmer Group mfl. og Københavns Kommune, 2017-18

Bistand ved undersøgelse af muligheder indenfor lokalplan for IKEA i København i samarbejde med IKEA og Københavns Kommune, 2018

Bistand ved udarbejdelse af miljøscreening for Helsingør Stadion i samarbejde med Helsingør Kommune, 2018

Bistand ved udarbejdelse af miljøscreening, forhøringsmateriale, miljøvurdering og lokalplan samt vurdering af konkurrenceprojekterne for Sundhedshus på Prøvestenscentret i Helsingør i samarbejde med Helsingør Kommune, Erik Arkitekter og Alectia/NIRAS for Helsingør Kommune, 2017-2018

Udarbejdelse af VVM, miljøvurdering og lokalplan for Herlev Bytorv i samarbejde med Årstiderne Arkitekter, Norconsult A/S, Gade & Mortensen Akustik, ICP, Via Trafik, Amphi Consult og NPV for RetReal II Herlev ApS og Herlev Kommune, 2016 -

Udarbejdelse af miljøvurdering og VVM mv for Gammelhavn i Vejle, i samarbejde med Årstiderne Arkitekter, ICP, Rambøll, Jord Miljø A/S, Franck Geoteknik, Axel V. Jensen A/S, Orbicon, Kirstina Duedahl, SofiEjensen for Vejle Kommune og Udviklingsselskabet Gammelhavn ApS, 2011 - 2016


Planlægning for omdannelse af Gladsaxevej Nord og udvikling af partnerskabsaftale, i samarbejde med SofiEjensen, KirstenRas Rådgivning, Ejendomsmægler Leif Olsen og AA Consult, for Gladsaxe Kommune, 2014

Udarbejdelse af lokalplan, VVM-redegørelse og miljøvurdering for IrmaByen - ny bydel i Rødovre Kommune i samarbejde med Agnete Kjær, Korsdalskvarteret ApS, 2014-2015

Udarbejdelse af lokalplan og miljøvurdering for privatskole og asiatisk kulturcenter på Park Allé 290 i Brøndby Kommune, i samarbejde med SofiEjensen for Nordea Ejendomsinvestering, 2013-2014 

Planlægning for erhverv - barrierer og muligheder. Rapport med sammenfatning af pointer fra By- og Landskabsstyrelsens Erhvervsserviceprojekt fra 2010 og anbefalinger til kommunernes planlægning for erhverv i erhvervsområder og centrale byområder, Naturstyrelsen 2013

Oplæg til udviklingsstrategi for Vinding Erhvervsområde i Vejle, udarbejdet i samarbejde med SofiEjensen og Vejle Kommune, 2012 - 2013

Bidrag til udformning af rammebestemmelser for erhvervsområder, som kan fungere i en planlægning for fremtidens erhverv, bidrag til Kommuneplan for Næstved Kommune, 2012-2013


Analyse af erhvervsområderne i Næstved Kommune - planforhold og anvendelse, Næstved Kommune, 2012

Serviceeftersyn af erhvervsområder, bistand til udarbejdelse af anbefalinger i Rambølls afsluttende rapport for Naturstyrelsen, 2011

 

Nyborg Slot volumenstudier - forslag til modeller for udbygning af Nyborg Slot med henblik på en bedre formidling af slottets historie, Slots- og Ejendomsstyrelsen og Nyborg Slot, Østfyns Museer, 2011 (i samarbejde med Sejt Grafik og Arkitektur)

 

 

Udførte opgaver indenfor erhverv og turisme hos Hasløv & Kjærsgaard I/S

Helhedsplan for Gladsaxe Erhvervskvarter, Gladsaxe Kommune, 2010

Erhvervslokalisering – transportbehov og lokalisering – et servicecheck af erhvervsområder og deres transportbehov i Danmark. Udført i samarbejde med Tetraplan, By og Landskabsstyrelsen, 2010

Helhedsplan for Helsingør Erhvervsområde, oplæg til og afholdelse af workshop og studietur, Helsingør Kommune og Vækst og Viden, 2009-10

Helhedsplan for arealer omkring Syddansk Universitet i Odense, interview, studieture mv., Freja ejendomme A/S, 2006-9

Hersted Industripark Helhedsplan, Albertslund Kommune, 2007

Holmegaard Glasværk – bygherrerådgiver i forbindelse med udvikling af Holmegaard-området til glasproduktion, turisme, factory outlet, erhverv, museum, cafeer, butik og boliger – en hel bydel, SG Holding, 2005-7

Dialogprojekt Revitalisering af Hovedstadens Vestegn – Modeller for omdannelse af Vestegnens erhvervsområder, Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanområdet, Erhvervsknudepunktet Hovedstadens vestegn, Hovedstadens Udviklingsråd og kommunerne på Vestegnen, 2005

Turismeanalyse – Overnatningsanlæg, aktiviteter og attraktioner, Frederiksborg Amt, 2000

Turisme og regionplanlægning – En undersøgelse af regionplanernes turistpolitiske redegørelser, Miljø- og Energiministeriet, Landsplanafdelingen, 1999

Avedøre Holme, Indretning af forarealer – information til virksomhederne på Avedøre Holme (pjece), Industri- og Grundejerforeningen Avedøre Holme, 1997

Notat om campingsituationen i Korsør og opland, Korsør Kommune, 1995

Redegørelse for placering af vandrerhjem / campingplads ved Ishøj Havn, Ishøj Kommune, 1995

Notat om det bornholmske sommerhusprodukt 1990-94, Destination Bornholm, 1994
Sommerhuse – ’Forslag til ombygning’, ’Landskab og udearealer’ samt ’Farver og indretning’ (3 foldere) – styring i samarbejde med 3D-design, Destination Bornholm, 1994

Udvikling af rådgivningskontor for forbedring af sommerhuse og sommerhusområder i Odsherred, Belt Link, 1994

Forslag til udvikling af Gigtforeningens kur- og feriecenter i Skælskør, Belt Link, 1994

Forslag til amtsrådets indsats på turismeområdet – to modeller, Vestsjællands Amt, 1994

Sommerhusområder i Odsherred, Forslag til handlingsplan, Vestsjællands Amt, Dragsholm, Nykøbing-Rørvig og Trundholm Kommune, 1993

Turistpolitisk Handlingsplan Grenaa Kommune 1993-97, Grenaa Kommune, 1993

Overnatningsanlæg, status og udviklingsmuligheder, Københavns Amt, 1992

Turismeanalyse - arbejdsnotater, sammenfatning og skitse til handlingsplan, Hundested Kommune, 1992

Debatoplæg Erhverv og Turisme, Frederiksborg Amt, 1992

Bebyggelsesplan og Lokalplan nr. 4E.04 Uglekilde erhvervsområde, Vig, Trundholm Kommune, 1992

Notat vedr. Undersøgelse af placeringsmuligheder for Aktivt fritidscenter i Grenaa, Grenaa Kommune, 1992

Regionplan 1993, baggrundsmateriale og oplæg til debat vedr. Erhverv og Turisme, Frederiksborg Amt, 1991-92

De danske kyster 1991 – status og perspektiver, arbejdsrapport, Miljøministeriet Planstyrelsen, 1991

Sommerhusområdernes fremtid, arbejdsnotater, Miljøministeriet Planstyrelsen, 1991

Større anlæg til kultur, idræt og fritid i Københavns Amt. Lokaliseringsundersøgelse, Københavns Amt, 1991

Artikel til Byplanhistorisk Udvalg, Noter om ’Sommerhuset’, 1991

Turistpolitisk handlingsplan, Grenaa Kommune, 1991

Vejle Amt Turismeanalyse – Arbejdsnotater, Vejle Amt, 1990

Vestkystprojektet, Nordjyllands, Viborg og Ringkjøbing Amtskommuner, Industri- og Handelsstyrelsen, Egnsudvikling, Planstyrelsen, EFs Regionalfond, Fiskeriaktionen, 1989

Skitser til ombygning af indgang for Danske Elværkers Forening, 1987