• Ideer til udvikling af partnerskabsaftale for Gladsaxevej Nord
  Ideer til udvikling af partnerskabsaftale for Gladsaxevej Nord
 • Gladsaxevej helhedsplan
  Gladsaxevej helhedsplan
 • Rapport om analyse af erhvervsområderne i Næstved Kommune
  Rapport om analyse af erhvervsområderne i Næstved Kommune
 • Analyse af erhvervsområder i Næstved
  Analyse af erhvervsområder i Næstved
 • Planlægning for erhverv - Barrierer og muligheder
  Planlægning for erhverv - Barrierer og muligheder
 • Vejle - Årets Handelsby 2014
  Vejle - Årets Handelsby 2014
 • Modeller for en ny og mere levende Adelgade
  Modeller for en ny og mere levende Adelgade

Erhverv og detailhandel

Planlægning for erhverv kan omfatte alt fra større analyseopgaver til konkrete planer for omdannelse af erhvervsområder. Et eksempel er "Ideer til omdannelse af Gladsaxevej Nord - grundlag for partnerskabsaftale", som vi har udarbejdet for Gladsaxe Kommune. Som forarbejder til en lokalplan, der skal udmønte helhedsplanens principper i konkrete initiativer, ønskede Gladsaxe Kommune i et samarbejde med grundejerne i området at udvikle en partnerskabsaftale for området. Som en del af partnerskabsaftalen er der endvidere udarbejdet en rapport med ideer til konkrete initiativer der kan forbedre områdets attraktion og bæredygtighed. Ideerne omfatter bl.a. etablering af grønne træk og regnbede, stier og fælles parkeringsløsninger i området. Der er endvidere forslag til facaderenovering, skiltning mv. Arbejdet er udviklet i et tæt samarbejde med grundejere og forvaltninger i Gladsaxe Kommune samt KirstenRas Rådgivning, SofiEjensen, AA Consult og Ejendomsmægler Leif Olsen i 2014.

Et eksempel på en analyseopgave er en opgave, som vi har udført for Næstved Kommune. Til brug for den forestående kommuneplanlægning har vi i et samarbejde med kommunen revurderet deres 55 erhvervsområders rolle. Som et grundlag for denne planlægning har vi sammen gennemgået alle områderne, og der er udarbejdet en kortlægning af områdernes anvendelse, restrummelighed og potentiale for omdannelse. På baggrund af denne analyse har vi bistået Næstved Kommune med at revidere rammebestemmelserne for alle erhvervsområderne, således at der kommer en bedre overensstemmelse mellem områdernes faktiske anvendelse og den planlagte, så anvendelsesbestemmelserne kan benyttes i en planlægning for fremtidens erhverv og, så det bliver attraktivt for virksomheder at lokalisere sig i Næstved. Opgaven er udført i et tæt samarbejde med Næstved Kommune i 2012-2013.

Eksempel på en opgave med planlægning for omdannelse af erhvervsområder er: ‘Planlægning for erhverv - Barrierer og muligheder’, som er en rapport der beskriver en række forudsætninger og muligheder for planlægning for erhverv både ved omdannelse af eksisterende erhvervsområder og i de centrale byområder. I rapporten er der illustreret en række eksempler på konkrete initiativer, der kan indgå i planlægningen. Rapporten indeholder endvidere en sammenfatning af hovedbudskaberne fra 'Erhvervsserviceprojektet' fra 2010. Opgaven er udført for Naturstyrelsen i 2013.

Berith Mavromatis deltog i regeringens udvalg for detalihandel i 2006 og har været dommer i konkurrencen "Danmarks Bedste Handelsby" i 2012, 2014, 2016, 2018, 2020 og 2022.

Eksempel på en opgave med planlægning for detailhandel er 'Modeller for en ny og mere levende Adelgade', som er et forarbejde til en cityplan for Skanderborg. I mange år er det blevet drøftet om Adelgade skal omdannes til gågade. Debatoplægget viser 3 modeller for, hvordan Adelgade kan udvikles i fremtiden. Samtidig indeholder oplægget en lang række forslag til at skabe mere byliv i byen. Opgaven er udført for Skanderborg Kommune i juni 2011 i et samarbejde med H4-arkitekter.