Bygherrens rådgiver

Igangværende og udførte opgaver som bygherrens rådgiver hos BM Arkitekter ApS.

Analyse af anvendelsesmuligheder for Filmbyen i Lyngby Taarbæk Kommune for Blomstervænget 52 ApS, 2022

Bistand ved borger og brugerinddragelsesproces omkring modernisering af Rungsted Havn, i samarbejde med Hasløv & Kjærsgaard og Hørsholm Kommune, for Rungsted Havn 2020 2021

Bistand ved udarbejdelse af bidrag til en helhedsplan til Nye rammer for Folketinget i samarbejde med arkitekterne KirstenRas og SofiEjensen og medarbejdere i Nye Rammer og Folketinget, 2020 - 2021

Bistand ved udarbejdelse af parallelopdrag, lokalplan og miljørapport for et område ved Sydhavnsgade i København i samarbejde med NPV, Zimmer group mfl. og Københavns Kommune, 2017- 2019

Bistand ved vurdering af forhold mellem lokalplan og projekt for Mjølnerparken i København i samarbejde med KHS-Arkitekter, 2018

Bistand ved udarbejdelse af bebyggelsesplan til brug for lokalplan for Stuebjerggård i Tisvilde for grundejer, 2018

Bistand ved undersøgelse af muligheder indenfor lokalplan for IKEA i København i samarbejde med IKEA og Københavns Kommune, 2018

Udarbejdelse af program og volumenstudie for La Santalucia i Spanien i samarbejde med AA Consult, SofiEjensen og NPV, 2017

Bistand ved udarbejdelse af VVM, miljøvurdering og lokalplan, screening og scoping for Herlev Bytorv i samarbejde med Årstiderne Arkitekter, Norconsult A/S, Gade & Mortensen Akustik, Force Technology, ICP, Via Trafik, Jord & Miljø, Amphi Consult, Vind Vind og NPV for RetReal II Herlev ApS og Herlev Kommune, 2016 -

Bygherrens rådgiver for Gammelhavn i Vejle, projektudvikling, trafik, detailhandel, miljø, udarbejdelse af miljøvurdering og VVM mv, i samarbejde med Årstiderne Arkitekter, ICP, Rambøll, Jord Miljø A/S, Franck Geoteknik, Axel V. Jensen A/S, Orbicon, Kirstina Duedahl, SofiEjensen for Vejle Kommune og Udviklingsselskabet Gammelhavn ApS, 2011 - 2016

Proceskonsulent vedr. udarbejdelse af planmateriale for Sorgenfri Stationscenter i Lyngby Taarbæk Kommune. Materialet omfatter forhøringsmateriale, scoping, Forslag til VVM- og miljøvurdering samt Forslag til Lokalplan for Sydtorvet, Lokalplan for Hummeltoftevej og rammelokalplan for Nordtorvet og pendlerparkeringspladsen. Planmaterialet er udarbejdet i samarbejde med Hasløv & Kjærsgaard, Polyform Arkitekter og Domus arkitekter A/S. BM Arkitekter har desuden koordineret fagbidrag fra ICP, Via Trafik, Delta, VindVind, SH Akustik, Force Technology, Hasløv & Kjærsgaard, Dominia, Dansk Miljøanalyse, SBMI, MT Højgaard og Jord Miljø for Imovi.as og MT Højgaard, 2014 - 2016


Proceskonsulent vedr. udarbejdelse af forhøringsmateriale, lokalplan, VVM-redegørelse og miljøvurdering for IrmaByen - ny bydel i Rødovre Kommune, i samarbejde med Rødovre Kommune, Gröning Arkitekter, ICP, Via Trafik, Delta, DGE, VindVind, Orbicon, Force Technology for Korsdalskvarteret ApS, 2014-2015


Proceskonsulent ved planlægning for omdannelse af Gladsaxevej Nord og udvikling af partnerskabsaftale, i samarbejde med SofiEjensen, KirstenRas Rådgivning, Ejendomsmægler Leif Olsen og AA Consult, for Gladsaxe Kommune, 2014

Proceskonsulent vedr. udarbejdelse af lokalplan og miljøvurdering for privatskole og asiatisk kulturcenter, trafik, jordforurening, visualiseringer mv. på Park Allé 290 i Brøndby Kommune i samarbejde med JordMiljø, COWI, MidtConsult og SofiEjensen, Nordea Ejendomsinvestering, 2013-2014 

Proceskonsulent for Lyngby-Taarbæk Kommune i forbindelse med udbygning af Rådhuset, Lyngby-Taarbæk Kommune 2012-2013


Proceskonsulent og rådgiver for Sorgenfri Torv, trafik, detailhandel, forudgående høring om kommuneplantillæg og VVM mv, Schaumann, 2011


Proceskonsulent og rådgiver om lokalplan for Christiania, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, 2011-2012


Proceskonsulent og rådgiver om Campusplan, CBS, 2011-2013


Proceskonsulent for VUC Hvidovre - Amager om mulige fremtidige lokaliseringsmuligheder og rumprogram, VUC, 2011Udførte som bygherrens rådgiver hos Hasløv & Kjærsgaard I/S

Faste Batteri, bistand ved projektudvikling og forhandling omkring lokalplan, kommuneplantillæg, og drøftelse af særlige emner bl.a. detailhandel, bymiljø, beskyttelseslinier, jordforurening og miljø, støj, trafik, naboforhold, udbygningsaftaler mv. for bebyggelse til bolig- og erhverv og kultur på Faste Batteri ved Njalsgade, Freja Ejendomme, 2005-10

Holmegaard Glasværk – bygherrerådgiver i forbindelse med udvikling af Holmegaard-området til glasproduktion, turisme, factory outlet, erhverv, museum, cafeer, butik og boliger – en hel bydel, SG Holding, 2005-7

GN Store Nord, Konkurrenceprogram, konkurrencesekretær, arkitektonisk bygherrerådgiver i forbindelse med indretning og udbygning af nyt hovedsæde for GN, GN Store Nord, 2005-7

Tietgenkollegiet i Ørestad, forarbejder, konkurrenceprogram, konkurrencesekretær, inspirationshefte, informationsfolder, bog og film, særlig bygherrerådgiver for Fonden Tietgenkollegiet, 2001-7

Kommunehospitalet, Tekniske forundersøgelser og idekatalog, Hovedstadens Sygehusfællesskab, 1997