• Sorgenfri Stationscenter, illustration Polyform
  Sorgenfri Stationscenter, illustration Polyform
 • Gammelhavn visualisering fra Årstiderne Arkitekter
  Gammelhavn visualisering fra Årstiderne Arkitekter
 • Faste Batteri, ill. af BIG
  Faste Batteri, ill. af BIG
 • Tietgenkollegiet
  Tietgenkollegiet

Bygherrens rådgiver

Som bygherrens rådgiver kan vi bistå med at udarbejde et program for opgaven, udarbejde et konkurrenceprogram og gennemføre en konkurrence eller parallelle opdrag, og når der er fundet en vinder, kan vi fortsat bistå bygherren ved at agere i feltet mellem arkitekt og bygherre for at sikre at bygherrens ønsker bliver ført ud i livet. Når projektet skal præsenteres for kommunen, kan vi støtte projektet i den fase, hvor der skal udarbejdes lokalplan mv. Normalt forlader vi projektet, når lokalplanen er vedtaget.

 

Eksempel på en opgave som bygherrens rådgiver er: Gammelhavn og Sorgenfri Stationscenter, hvor Berith Mavromatis var procesrådgiver mellem ejer/-e, arkitekt/-er, en lang række andre tilknyttede rådgivere og kommunen, her Vejle Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune omkring trafik, detailhandel, miljø, og planspørgsmål. BM Arkitekter har også udarbejdet det nødvendige planmateriale for Gammelhavn - udført for Schaumann og NPV i 2011 og for Gammelhavn Udvikling i 2015-2016 og igen i 2019-2021 og for Sorgenfri Stationscenter - udført for Imovi.dk og MT Højgaard i 2014-2016.


Et andet eksempel på en opgave som bygherrens rådgiver er: Faste Batteri, hvor Berith Mavromatis har været koordinator og procesrådgiver mellem ejer, arkitekt, andre tilknyttede rådgivere og Københavns Kommune omkring lokalplan og kommuneplantillæg, miljøvurdering, trafikvurderinger, projektudvikling og udbygningsaftaler - udført for Freja ejendomme A/S hos Hasløv & Kjærsgaard i 2005-2010.

 

En anden opgave er Tietgenkollegiet. Det var i forbindelse med denne sag, at begrebet bygherrens rådgiver blev opfundet.

UniDanmark-Fonden, senere Nordea Danmark Fonden besluttede i 2000 at donere et kollegie til Københavnske studerende. De havde en lille bygherreorganisation og besluttede derfor at tilknytte nogle bygherrerådgivere tæt til fondens ledelse. Vi blev tilknyttet og arbejdede i 5 år tæt sammen med Fonden og dennes øvrige rådgivere.

Vi udarbejdede et idekatalog og planlagde en studietur rundt at se på kollegier i Danmark for sammen med bygherren at kunne opstille krav til det bedste kollegie i Danmark.

Vi havde en dialog med Københavns Kommune, som skulle udarbejde lokalplanen for Ørestad Nord. Denne lokalplan skulle muliggøre byggeriet af kollegiet. Vi fik sammen med Københavns Kommune tilrettelagt en proces, som muliggjorde at lokalplanen kunne rettes endelig til og vedtages umidelbart efter at konkurrencen var afsluttet, og der var valgt et projekt.

Vi udarbejdede et konkurrenceprogram og valgte sammen med bygherren, hvilke arkitektfirmaer der skulle deltage i konkurrencen. Vi styrede konkurrenceprocessen og vurderingsperioden sammen med de eksterne faglige rådgivere.

På dette tidspunkt blev NIRAS koblet på, som bygherrerådgiver til at varetage den traditionelle bygherrerådgivningsrolle. Vi var fortsat tilknyttet projektet bl.a. for at sikre, at de oprindelige krav til projektet blev fastholdt igennem bearbejdnings- og projekteringsforløbet.

Fondens ledelse og bestyrelse benyttede vores rolle som særlig arkitektonisk rådgiver til at drøfte mange projektrelaterede spørgsmål med os. Vi deltog i styregruppe- og følgegruppemøder samt i enkelte projekteringsmøder om særlige emner. Vi havde en tæt dialog om projektet med Lundgaard og Tranberg og COWI, der har projekteret kollegiet og Aggerbo og Henriksen, som blev tilknyttet som kunstnere på byggeriet.

Det blev besluttet at producere en film om byggeriet af kollegiet. Jane Vorre blev udvalgt som filmfotograf og Cosmos Film redigerede. Berith Mavromatis var producent.

Det blev også besluttet at udarbejde en bog, som Hasløv & Kjærsgaard blev redaktør af, hvor Pernille Stensgaard forfatter og Sten Lange var fotograf.

 

Se alle referencer indenfor bygherrens rådgiver