Bæredygtighed

Igangværende og udførte opgaver med bæredygtighed hos BM Arkitekter ApS
Arrangør af et af delmøderne på årets Byplandage den 6. oktober i samarbejde med Torben Gade som medlemmer af bestyrelsen for Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger og Byplanlaboratoriet. Mødet var samtidig en fejring af FBBBs 10 års jubilæum og handlede om bæredygtige byer fra de tidlige eksempler, henover eksempler på bæredygtige byer i Danmark og til Resiliens, som det seneste inden for bæredygtighed, 2016.


Bistand til Green Building Council Denmark ved deltagelse i arbejdsgruppe der skulle "oversætte" den tyske standard for DGNB for bydele til brug i Danmark i 2014.


Ideer til omdannelse af Gladsaxevej Nord - grundlag for partnerskabsaftale. Som forarbejder til en lokalplan, ønskede Gladsaxe Kommune i et samarbejde med grundejerne i området at udvikle en partnerskabsaftale for området. Som en del af partnerskabsaftalen er der endvidere udarbejdet en rapport med ideer til konkrete initiativer, der kan forbedre områdets attraktion og bæredygtighed. Ideerne omfatter bl.a. etablering af grønne træk og regnbede, stier og fælles parkeringsløsninger i området. Der er endvidere forslag til facaderenovering, skiltning mv. Arbejdet er udviklet i et tæt samarbejde med grundejere og forvaltninger i Gladsaxe Kommune samt KirstenRas Rådgivning, SofiEjensen, AA Consult og Ejendomsmægler Leif Olsen for Gladsaxe Kommune i 2014.

Modeller for en ny og mere levende Adelgade i Skanderborg - input til bæredygtighedstiltag i forbindelse med omdannelse af gaden, Skanderborg Kommune, 2011 (i samarbejde med H4-Arkitekter).

Oplæg om arkitektur, bæredygtighed og nye undervisningsformer, CBS, 2011 (i samarbejde med SEJT Grafik og Arkitektur)

 

 

 

Udførte opgaver med bæredygtighed hos Hasløv & Kjærsgaard I/S


Miljøtrafikuge, sekretariat for Miljøtrafikugen i 2000, hvor der blev udarbejdet informations- og kampagnemateriale, undervisningsmateriale og gennemført pilotprojekter omkring bedre trafikvaner, i samarbejde med Tetraplan og DN for Miljøstyrelsen, 2000