Andre opgaver

Igangværende og udførte opgaver om andre emner hos BM Arkitekter ApS
Skanderborg bymidte - volumener, parkering og trafikafvikling, vurdering af byggemuligheder og den deraf afledte trafikafvikling samt forslag til udformning af Adelgade og krydset ved Ole Lund Kirkegaarde Stræde og Kulturtorvet, i samarbejde med ViaTrafik og SofiEjensen for Skanderborg Kommune, 2016

 

Deltagelse i konkurrence om udviking af ny bydel ved Ny Østergade i Roskilde Kommune i samarbejde med Tegnestuen Vandkunsten, Marianne Levinsen Landskab, Dansk Energi Management & Esbensen, Norconsult-Wessberg og Tyréns, 2016

 

Volumenstudier for Degnejorden i Lejre Kommune som grundlag for beslutning om udarbejdelse af konkurrenceprogram, i samarbejde med SofiEjensen for Lejre Kommune 2014


Illustrationer til Landsplanredegørelse 2013,  i samarbejde med SofiEjensen for Miljøministeriet Naturstyrelsen 2012-2013

Bygningsregistrering og kulturmiljøregistrering af Holmegaard og Ardagh i Fensmark, i samarbejde med KirstenRas for Næstved Kommune, 2013

Modeller for en ny og mere levende Adelgade - hovedgaden i Skanderborg, som gågade, ensrettet eller dobbeltrettet gade samt forslag til, hvordan der kan etableres mere byliv i Skanderborg, i samarbejde med H4-Arkitekter for Skanderborg Kommune, 2011


Opstilling af rumprogram samt forslag til alternative lokaliseringsmuligheder, VUC Hvidovre - Amager, 2011

Nyborg Slot volumenstudier - forslag til modeller for udbygning af Nyborg Slot med henblik på en bedre formidling af slottets historie, i samarbejde med Sejt Grafik og Arkitektur for Slots- og Ejendomsstyrelsen, Nyborg Slot, Østfyns Museer, 2011

 

 

Udførte opgaver om andre emner hos Hasløv & Kjærsgaard I/S

Bygningsregistrering i Lyngby Tårbæk Kommune, Lyngby Tårbæk Kommune, 2007-9

Ribe Seminarium, undersøgelse af fremtidige anvendelsesmuligheder først generelt og siden specifikt som konference- og kursuscenter, seniorhøjskole og talentakademi, Esbjerg Kommune, 2008

Ideer og skitser til indretning og anvendelse af Esbjerg Ting- og Arresthus, Fonden Esbjerg Ting- og Arresthus, 2008

Byatlas for Tórshavn, 2005-7

Preliminary study of visual impacts from windfarming, Hacienda Amayo, Nicaragua, 1999

Preliminary study of visual impacts from windfarming, Buenos Aires, Guatemala, 1999

Visualiseringer af havmøller ved Gedser og Rødsand, SEAS, 1998

Store vindmøller i det åbne land – visuelle forhold, Skov- og Naturstyrelsen, 1997

Store vindmøller ved store industrianlæg – visuelle forhold, Energistyrelsen, 1995

Vanløse bydelsatlas, Københavns Kommune, 1994

Bydelsatlas for Valby og Kgs. Enghave, Københavns Kommune, 1993