• Børsen gazelle 2022
  Børsen gazelle 2022
 • Randers erhvervslokaliseringsstrategi
  Randers erhvervslokaliseringsstrategi
 • Filmbyen i Lyngby
  Filmbyen i Lyngby
 • Psykiatrisk Center Glostrup
  Psykiatrisk Center Glostrup
 • Herlev, Illustration ERIK Arkitekter
  Herlev, Illustration ERIK Arkitekter
 • Hellebæk Klædefabrik
  Hellebæk Klædefabrik
 • NOL på Risø
  NOL på Risø

Aktuelt

Vi er blevet Børsen Gazelle 2022!!!! For at blive kåret som Gazelle, kræver det, at virksomheden er vokset kontinuerligt og fordobler som minimum sin omsætning eller sit bruttoresultat i løbet af fire regnskabsår med positiv vækst alle årene. Det er nu ret vildt, men vi har også arbejdt hårdt :)

 

Vi bistår Randers Kommune med at udarbejde en erhvervslokaliseringsstrategi. Vi har gennemført et større analysearbejde og kortlægning af de omkring 200 erhvervsområder og lige så mange blandede bolig- og erhvervsområder i Randers i et tæt samarbejde med Randers Kommune. Vi har gennemført interview med udvalgte nøglevirksomheder og er nu ved at udarbejde selve erhvervslokaliseringsstrategien i et tæt samarbejde med Randers Kommune.

 

Vi bistår Blomstervænget 52, Lyngby ApS med at udarbejde et analysegrundlag som grundlag for en vurdering af anvendelsesmuligheder for Filmbyen, hvor ASA studierne hidtil har holdt til. Opgaven er udført i et tæt samarbejde med Vilhelm Lauritzen Architects, Over Byen Arkitekter, Opland, Via Trafik, Allanacons, Die Asta Experience, AFM rådgivende ingeniører og Dansk Miljøanalyse.

 

Vi bistår Region Hovedstaden med at undersøge mulighederne for at udbygge Psykiatrisk Center Glostrup med Nordstjerneprojektet og efterfølgende udbygningsmuligheder. Der er udarbejdet forskellige analyser og indsendt en anmodning om lokalplan.

 

Vi bistår Pension Danmark med lokalplanforberedende arbejder for en del af et nyt større by- og boligområde ved Kildedal i Ballerup Kommune.

 

I et samarbejde med ERIK Arkitekter og Pension Danmark har vi udarbejdet en lokalplan for et nyt plejecenter og en ny boligbebyggelse ved Krogestykket - Persillehaven i Herlev Kommune.

 

Vi har i et samarbejde med WERK Arkitekter udarbejdet en lokalplan for Hellebæk Klædefabrik i Helsingør Kommune, som skal omdannes fra erhvervs til bolig og erhverv. Opgaven er udført for DEAS Asset Management.

 

Vi har sagt tak for samarbejdet til Dansk Dekommissionering, hvor vi har bistået med at udarbejde oplæg til miljøkonsekvensvurdering, lokalplan og anden planassistance for en Ny Opgraderet Lagerfacilitet på Risø. Projektet er udført for og i et samarbejde med Dansk Dekommissionering, Emcon, MOE, CCO Arkitekter og Roskilde Kommune.

 

Nye projekter er i støbeskeen.