• Christiansborg
  Christiansborg
 • Volumenstudie og trafik i Skanderborg
  Volumenstudie og trafik i Skanderborg
 • Sydhavnsgade, Foto af Ida Munch
  Sydhavnsgade, Foto af Ida Munch
 • Dampmøllen i Ringsted
  Dampmøllen i Ringsted
 • Gammelhavn VVM
  Gammelhavn VVM
 • Gladsaxevej Nord
  Gladsaxevej Nord
 • Planlægning for erhverv
  Planlægning for erhverv

Aktuelt

Vi bistår Folketinget som konkurrencesekretær i idékonkurrencen om Nye rammer for Folketinget.


Vi bistår Skanderborg Kommune som procesrådgiver og konkurrencesekretær for parallelopdrag om udformning af Polititorvet og den sydlige del af Adelgade.


Parallel opdraget for ejendommen beliggende Sydhavnsgade, Borgmester Christiansens Gade og Scandiagade er afsluttet med at grundejerne har besluttet at lade Tegnestuen Vandkunstens projekt danne grundlag for en lokalplan. Vi bistår ved udarbejdelse af lokalplanen.

 

Vi har udarbejdet en startredegørelse for ejendommen Odinsvej 9-19 i Glostrup for ejeren Nordea Ejendomsudvikling.

Vi har udarbejdet en VVM-screening for Helsingør Ny Stadion, som netop har været i høring.

 

Vi har udarbejdet en lokalplan og miljøvurdering for et nyt Sundhedshus i Prøvestenscentret i Helsingør i et samarbejde med Helsingør Kommune, Erik Møller Arkitekter og Alectia. Nu bistår vi som særlig rådgiver i forbindelse med evaluering af konkurrenceprojekterne for det nye Sundhedshus.

 

Vi har udarbejdet en miljøvurdering for Dampmøllen i Ringsted i et samarbejde med Mangor & Nagel og Ringsted Kommune. Den offentlige høring er afsluttet.

 

Vi har udarbejdet en lokalplan og kommuneplantillæg for Fakse Ladeplads, som muliggør en udvidelse af Faxe Ladeplads lystbådehavn og etablering af rekreative faciliteter på sydstranden, samt kystsikring både på og ud for sydstranden mellem lystbådehavnen og Faxe Å's udløb i Faxe Bugt. Planerne er udarbejdet i et samarbejde med Faxe Kommune. Lokalplanen er i høring.

 

Vi har afholdt kurset "Den gode lokalplansnedker" i samarbejde med Faxe Kommune for 18 medarbejdere i Faxe, Guldborgsund, Næstved, Ringsted, Greve, Sorø og Holbæk Kommuner.

 

Vi har udarbejdet en Miljøvurdering og VVM-redegørelse for Gammelhavn i Vejle. Opgaven er udført i samarbejde med Rambøll, ICP mfl. for Udviklingsselskabet Gammelhavn ApS. Planerne er vedtaget i efteråret 2016.

 

Vi har været konkurrencesekretær på den 2-fasede konkurrence om en ny retspsykiatri på PC Sct. Hans. Vi har bistået ved lokalplanarbejdet og med udarbejdelse af miljøvurdering, som er vedtaget i efteråret 2016.


Vi har udarbejdet "Ideer til omdannelse af Gladsaxevej Nord - grundlag for partnerskabsaftale" for erhvervsområdet Gladsaxevej Nord i Gladsaxe Kommune. Partnerskabsaftalen er blevet til i et tæt samarbejde mellem konsulent, grundejere og forvaltninger. Til partnerskabsaftalen er der udarbejdet et idékatalog til bæredygtige tiltag, der kan bidrage til at gøre området mere attraktivt som erhvervsområde samtidig med at nogle af de store miljøudfordringer som fx. trafik, parkering og regnvand håndteres, og som kan indgå i de samarbejdsaftaler og den lokalplan, der skal udarbejdes.


Vi har udarbejdet "Planlægning for områder til erhverv - barrierer og muligheder". Rapporten indeholder en række anbefalinger til kommunernes planlægning. En af de interessente budskaber er, at fremtidens erhverv i langt højere grad end tidligere bliver byintegrerbare, hvilket giver nye muligheder i planlægningen af vore bymidter og centrale byområder. Rapporten er udarbejdet for Naturstyrelsen.

 

Flere nye projekter er i støbeskeen.