• Christiansborg
  Christiansborg
 • Boliger på Gl. Næstvedvej i Rønnede
  Boliger på Gl. Næstvedvej i Rønnede
 • Parallelopdrag for Rådhustorvet i Skanderborg
  Parallelopdrag for Rådhustorvet i Skanderborg
 • Helhedsplan for Sydhavnsgade af Vandkunsten
  Helhedsplan for Sydhavnsgade af Vandkunsten
 • Sundhedshuset i Helsingør
  Sundhedshuset i Helsingør
 • Dampmøllen i Ringsted
  Dampmøllen i Ringsted

Aktuelt

Vi har bistået Folketinget som konkurrencesekretær i idékonkurrencen om Nye rammer for Folketinget.

Vi har udarbejdet en lokalplan for Bydelshuset Nærvær i Greve Kommune. Lokalplanen behandles politisk. 

Vi har udarbejdet en lokalplan for Gl. Næstvedvej i Faxe Kommune. Lokalplanen behandles politisk.


Vi har bistået Skanderborg Kommune som procesrådgiver og konkurrencesekretær samt ved evaluering af projekterne for parallelopdrag om udformning af Rådhustorvet og den sydlige del af Adelgade.


Parallel opdraget for ejendommen beliggende Sydhavnsgade, Borgmester Christiansens Gade og Scandiagade er afsluttet med at grundejerne har besluttet at lade Tegnestuen Vandkunstens projekt danne grundlag for en lokalplan. Vi bistår ved udarbejdelse af lokalplanen og miljørapporten.


Vi har udarbejdet en lokalplan, miljøscreening og en VVM-screening for Uvelse Nord i Hillerød Kommune.

Vi har bistået IKEA med en vurdering af hvilke muligheder der for tilpasning af projektet inden for lokalplanens rammer.


Vi har udarbejdet en startredegørelse for ejendommen Odinsvej 9-19 i Glostrup for ejeren Nordea Ejendomsudvikling.

Vi har udarbejdet en VVM-screening for Helsingør Ny Stadion.

 

Vi har udarbejdet en lokalplan og miljøvurdering for et nyt Sundhedshus i Prøvestenscentret i Helsingør i et samarbejde med Helsingør Kommune, Erik Møller Arkitekter og Alectia. Vi har også bistået som særlig rådgiver i forbindelse med evaluering af konkurrenceprojekterne for det nye Sundhedshus.

 

Vi har udarbejdet en miljøvurdering for Dampmøllen i Ringsted i et samarbejde med Mangor & Nagel og Ringsted Kommune.

 

Vi har udarbejdet en lokalplan og kommuneplantillæg for Fakse Ladeplads, som muliggør en udvidelse af Faxe Ladeplads lystbådehavn og etablering af rekreative faciliteter på sydstranden, samt kystsikring både på og ud for sydstranden mellem lystbådehavnen og Faxe Å's udløb i Faxe Bugt. Planerne er udarbejdet i et samarbejde med Faxe Kommune.

Vi har afholdt kurset "Den gode lokalplansnedker" i samarbejde med Faxe Kommune for 18 medarbejdere i Faxe, Guldborgsund, Næstved, Ringsted, Greve, Sorø og Holbæk Kommuner.

 

Flere nye projekter er i støbeskeen.